> > >   FRÝDEK-MÍSTEK EXTRA   -   názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Co je a co není autovrak?

vloženo: 01.11.2018           komentářů: 0

Kdy může nechat město auto odtáhnout?
Statutární město Frýdek-Místek zahájilo v roce 2007 blokové čištění komunikací s cílem odstranit z parkovišť nepojízdná nebo zcela vybrakovaná auta, což se také v daném roce a letech následných dařilo. Časem se ale změnily zákony. Cesta k likvidaci „vraků a autovraků“ z ulic měst je spletitá, svazována právními předpisy.


Dnes není možné vozidlo, které stojí již delší dobu na jednom místě, nemá SPZ, pneumatiky a třeba ani skla a zrcátka jen tak odtáhnout a zlikvidovat.

Pokud vozidlo NEbrání provozu a NENÍ vrakem NEmůže ho město nechat odtáhnout. Musí postupovat dle zákonů.

Pokud je vozidlo na komunikaci postupuje se dle zákona o pozemních komunikacích (hovoříme o vraku).

Odbor dopravy posoudí, zda se skutečně jedná o vrak. Vozidlo, které dlouhodobě stojí na jednom místě a má například prázdné pneumatiky, ulomená zrcátka nebo rozbitá světla ještě nemusí být vrak. Vrak definuje zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb. § 19). Je to vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Neexistuje žádný výklad, co se považuje za podstatnou část mechanizmu nebo konstrukce vozidla. Protože neoprávněným odtažením nebo dokonce likvidací vraku by město majiteli tohoto „vraku“ způsobilo škodu, musí být velice opatrné a pečlivé.
Pokud vozidlo naplňuje znaky vraku je jeho vlastníkovi uložena povinnost vrak z komunikace odstranit. Pokud tak do dvou měsíců od pravomocného rozhodnutí neučiní, nechá město vrak odtáhnout a ekologicky zlikvidovat. Náklady následně vymáhá po vlastníkovi vozidla. Náklady na odtah a ekologickou likvidaci vraku po dvou měsících, pokud ho vlastník neodstraní a neodstaví mimo komunikaci, činí 1 815 korun.
Pokud se nejedná o vrak, nemáme zákonné zmocnění vozidlo, které není překážkou v silničním provozu, z komunikace odstranit. Nicméně snažíme se s vlastníkem vozidla (pokud jej lze dohledat) dohodnout na způsobu, který by vedl ke zdárnému vyřešení celé záležitosti.

Vlastníka vozidla dlouhodobě odstaveného na pozemní komunikaci lze obtížně postihnout (pokud vozidlo není vrakem nebo netvoří překážku silničního provozu) protože:

Odstavením vozidla bez SPZ se nedopouští přestupku, neboť porušením předpisů je provozování vozidla bez SPZ (odstavené vozidlo není provozované)
Odstavením vozidla nedochází ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací (které musí povolit příslušný silniční správní úřad), neboť jízda vozidla po pozemní komunikaci i odstavení vozidla na pozemní komunikace jsou obecným, normálním, užíváním pozemní komunikace.

Vozidlo lze odtáhnout, pokud stojí v křižovatce, pokud brání průjezdu hasičům, záchrance a podobně.

Pokud je vozidlo mimo komunikaci, postupuje se podle zákona o odpadech (hovoříme o autovraku):

Autovrakem je podle zákona o odpadech každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem, přičemž odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Věcí se zabývá odbor životního prostředí a zemědělství. Pokud je vozidlo dle registru vozidel provozováno nebo dočasně vyřazeno z provozu, je jeho vlastník předvolán k podání vysvětlení. Pokud se zjistí, že je vozidlo autovrakem, je mu stanovena lhůta k odstranění odstaveného vozidla z předmětného místa s tím, že je poučen o možnosti jeho předání zdarma na autovrakoviště, které si pro něj případně i zdarma přijede. Dále je poučen o hrozících sankcích a opatřeních v případě, že tak neučiní.
Pokud vlastník vozidlo ve stanovené lhůtě neodstraní nebo se jedná o vozidlo dle registru vozidel zaniklé (nejčastěji v důsledku nedokončeného převodu), je vozidlo odtaženo na parkoviště městské policie. Jeho vlastník je o tomto písemně informován a je vyzván k zaplacení odtahu. Pokud si vozidlo do dvou měsíců nikdo nepřevezme, je odtaženo na autovrakoviště a ekologicky zlikvidováno. Vlastník je opět vyzván k zaplacení vzniklých nákladů spojených s druhým odtahem a zajištěním likvidace.
Pokud se nepodaří identifikovat skutečného vlastníka odstaveného vozidla, je informace o odtahu takového vozidla na parkoviště městské policie zveřejněna na úřední desce a opět se čeká dva měsíce, zda se majitel nepřihlásí. Poté město nechá autovrak ekologicky zlikvidovat, přičemž se zjistí poslední vlastník uvedený v registru vozidel, po kterém jsou vymáhány náklady na jednotlivé odtahy a zajištění likvidace.

Náklady spojené s výše uvedenými postupy je podle zákona o odpadech povinen uhradit městu poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Odtah vozidel provádí městská společnost TS a.s., která vozidlo odtáhne na parkoviště městské policie (T. G. Masaryka 633, Frýdek). Majitel si jej zde může vyzvednout, přičemž ale musí počítat s tím, že zaplatí samotný odtah, parkovné a ještě pokutu za přestupek.

Náklady na prvotní odtah opuštěného vozidla z místa nálezu na parkoviště městské policie činí 1 513 korun. Náklady na odtah vozidla (autovraku) po dvou měsících, pokud si ho vlastník nevyzvedne, a jeho likvidaci činí 1 815 korun.

Dle zákona o odpadech může magistrát uložit pokutu až do výše 20 000 korun fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se zákonem o odpadech. Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za obdobné jednání uložit pokutu do 1 000 000 korun.

Auta již nemohou být odtažena ani v rámci blokového čištění ulic, jak tomu bylo v minulosti. Blokové čištění u nás začíná vždy v 8 ráno a končí kolem 13. hodiny. V době blokového čištění nesmí stát v lokalitě žádné auto. V případě, že některé vozidlo přesto zůstane v zóně zaparkované, bude přemístěno na již vyčištěnou plochu v rámci zóny blokového čištění. Řidiči se tím ovšem postihu nevyhnou, zaplatí náklady spojené s přemístěním vozidla ve výši 900 korun a navíc pokutu za přestupek, která může být udělena až do výše dvou tisíc korun. Vozidlo může být odtaženo, jak jsme již uvedli výše, pouze pokud brání provozu nebo stojí v zákazu zastavení nebo stání, či křižovatce (zejména tvaru T).

autor: MM F-M, Jana Matějíková

přidat komentář            zobrazit komentáře  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  F-M 112

26.09.2018

Vloupání do kolárny
Frýdeckomístečtí policisté prověřují krádež pánského jízdního kola, ke kterému mělo dojít z pondělí na úterý tohoto týdne v jednom z domu na ulici J. Skupy ve Frýdku-Místku. Do domu neznámý pachatel měl vniknout přes plastové okno sklepních prostor, které se mu podařilo vypáčit. Poté, co se pachatel dostal do kolárny, z této odcizil červeno-bílo-černé kolo. Poškozené 44leté ženě tak svým jednáním způsobil škodu větší jak pět tisíc korun.

25.09.2018

Dopadena pachatelka krádeže kola
Vrchní inspektor z obvodního oddělení Třinec 25. září 2018 sdělil podezření z přečinu krádež třicetileté ženě z Třince. Ta, ač byla v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzena, přesto měla 25. srpna 2018 odcizit pánské horské jízdní kolo. Dvaceti čtyř letá žena přijela na kole k večerce v městské části Lyžbice v Třinci, zde opřela pánský bicykl, aniž by tento zabezpečila, pozdravila ženu, která seděla na lavičce a šla nakoupit. Tohoto využila žena, která seděla na lavičce, sedla na kolo a odjela neznámo kam. Policistům se operativní činnosti podařilo do měsíce dopadnout a ztotožnit pachatelku. Podezřelá třiceti letá žena se k činu doznala a jako důvod svého počínání uvedla, že v době skutku byla nezaměstnaná a potřebovala peníze. Kolo prodala za částku tisíc korun náhodnému muži. Peníze z prodeje použila pro svou potřebu.

20.09.2018

V restauracích i obchodech
Frýdeckomísteckým kriminalistům se podařilo objasnit sérii krádeží, kterých se měl dopustit 51letý muž z Frýdlantu nad Ostravicí. Těsně po spáchání posledního skutku byl muž zadržen hlídkou policistů. Z důvodu jeho stavu, kdy byl pod vlivem alkoholu, musel nejdříve vystřízlivět na záchytné stanici. Následující den 20. září 2018 policejní komisařka oddělení obecné kriminality ve Frýdku-Místku proti muži zahájila trestní stíhání pro přečin krádež, pro přečin krádež ve stádiu pokusu a pro přečin poškození cizí věci.

19.09.2018

Řídil vozidlo po požití alkoholu
Ve městě Třinec policisté včerejšího dne 19. září 2018 kolem jedenácté hodiny prováděli běžnou silniční kontrolu. Po zastavení vozidla značky KIA SORENTO muži zákona vyzvali 44letého muže, aby se podrobil odbornému měření na přítomnost alkoholu v dechu. Toto muž dobrovolně učinil a opakovaně mu bylo naměřeno téměř 1,5 promile. Řidiči byla zakázána další jízda, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a následně byl převezen na služebnu k dalším úkonům.

18.09.2018

Pachateli se nepodařilo s vozidlem odjet
Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek pátrají po dosud neznámém pachateli, který se pokusil odcizit vozidlo značky Škoda Superb. Auto bylo zaparkované na parkovišti z jedné ulic ve Frýdku-Místku. Majitelka vozidlo řádně uzamkla v odpoledních hodinách 18. září 2018. Následující den po deváté hodině ranní ke svému vozidlu přišla a zjistila, že toto je poškozeno. Pachatel se měl dle dostupných informací dostat do uzamčeného vozidla tak, že vypáčil dveře a následně poškodil spínací skříňku, avšak krádež nedokonal a s vozidlem neodjel. Poškozené majitelce tak způsobil starosti zhruba za deset tisíc korun.